Przetwarzaniu danych - zwroty/reklamacje

 1. Przetwarzanie przez  Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej - Patronki Rodzin moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu realizacji zwrotu/reklamacji towaru przy wykorzystaniu podanych powyżej danych. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej - Patronki Rodzin ul. Leśniowska 99 ,42-310 Żarki, NIP: 577-18-30-222 , sanktuarium@lesniow.pl
 3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie formularza.
 4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  • podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia realizacji zwrotu /reklamacji, a następnie zostaną usunięte.
 6. Przysługują mi prawa do:
  • Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).